Christian Fredrik Morgenstierne

Arkitektfirmaet Wood har base i Oslo, men jobber med prosjekter over hele landet, og er opptatt av funksjonalitet og estetikk. Vi har tatt en gründerprat med partner Christian Fredrik Morgenstierne.

Kan du fortelle oss litt om idéen og konseptet deres?

– Vi er arkitekter, og vi jobber veldig bredt mot ulike typer kunder. Vi har siden oppstart i 2010 hatt veldig fokus på å skape god hverdagsarkitektur. Altså å skape gode rom og funksjonelle løsninger i de byggene vi oppholder oss mest i, nemlig hjemmet, arbeidsplassen eller andre typiske hverdagssituasjoner. Vi mener at hverdagsarkitekturen bør ha like mange gode kvaliteter som operabygg, museer, kirker og andre offentlige praktbygg. Vi jobber alltid tett med kundene våre, så deres ønsker og behov gjenspeiler seg i sluttresultatet. Samtidig har vi alltid fokus på å utfordre kundene, vi vil at kundene våre skal oppleve at vi som arkitekter og fagpersoner bidrar med noe de ikke hadde funnet på selv. På wood.no ser dere et knippe av de prosjektene vi har jobbet med.

Hva opplever dere i jobben?

– Vi opplever en veldig variert og innholdsrik hverdag. Byggebransjen er en kunnskapstung bransje som krever mye involvering av mange ulike fag. Vi opplever også en veldig stor bredde blant menneskene vi møter, som er utrolig spennende og givende. Alt fra elektrikere og snekkere til privatkunder og eiendomsutviklere har ulike ting å by på, og utfordrer oss på ulike måter. Det gjelder også plan og bygningsmyndighetene og møte med regelverk, som gjør at vi alltid må holde oss oppdatert og lære nye ting. Vi har veldig fokus på god dialog og og godt samspill med alle involverte, og opplever å ha gode prosesser både mot plan og bygg, kunder og de som står for den fysiske byggingen.

Hva er deres fremtidsvisjoner?

– Visjonen vår er å skape rom for opplevelse. Dette gjelder både for arkitekturen vi skaper, men også for hvordan vi er mot hverandre på kontoret, hva slags dialog vi har med kunder, og hva slags samarbeid vi har med andre fag gjennom hele prosessen. Det skal oppleves positivt å jobbe med oss. Dette skal igjen generere vekst, og vi ønsker i fremtiden både å bli flere på kontoret, og å også jobbe med større prosjekter.

Har du tips til andre gründere?

– Ja massevis! Ta de mulighetene som kommer, selv om du er usikker på om du klarer å gjennomføre det, du finner ut utrolig mye underveis. Tør å ha hodet under vann, og si ja til ting du ikke kan. Mennesker lærer mye under press, og en viktig del av det å være grunder er å tørre å utfordre seg selv. Vi har også veldig god erfaring med å være to partnere. Når vi er to er det som regel minst en av oss som har en bra dag, i tillegg til at vi har ulike utfyllende egenskaper og er gode til forskjellige ting. Det er også veldig lurt å ha et eksternt styre fra dag en, som består av ressurspersoner som kan utfordre og stille krav. Styret bør hjelpe deg å løfte blikket, og fokusere på drift, økonomi og strategi. Og tør å be om hjelp fra folk rundt deg. De aller fleste synes det er hyggelig å bli spurt, og hjelper gladelig til.