Sassa Rostad Braaten

Ukens gründerprat er med dyktige Sassa Rostad Braaten. Hun står bak selskape PageLook, som blant annet står bak Dailystorys nettside.

Fortell litt om ideen og konseptet PageLook!

– PageLook er et firma som leverer blogger, nettsider og nettbutikker for alle typer kunder. I tillegg har vi bygget opp et lager og distribusjonssenter for nettbutikker. Vi lager alt fra enkle blogger til avanserte nettbutikker med integrasjoner mot ERP -, logisitikk- og andre systemer. Hvert prosjekt vi har er unikt i våre øyne. Vi bistår kunden gjennom hele reisen fra idé til ferdigsstillelse, og hjelper til med forslag til hvordan ting kan settes opp mest mulig effektivt og lønnsomt. To nettbutikker kan ha svært ulike behov ettersom de kanskje har ulike målgrupper, type varer etc. I motsetning til mange firmaer som leverer nettsider, så leverer vi også sparring med kundene for at prosjektet skal bli best mulig for alle involverte.

PageLook har tre ansatte i Oslo og en base på 80 utviklere i Zagreb, Kroatia som har ulike spesialfelt.

Hvor er dere lokalisert?

– Vi har kontor ved Slemdal, utenfor Oslo. Men vi tar mange møter over nett, og «møter» dermed kunder over hele landet ved hjelp av Skype, Google Hangout etc.

Hva er fremtidsvisjonene til bedriften?

– Godt spørsmål egentlig. Vi er så gira på det vi driver med akkurat nå, at vi kanskje ikke har tenkt så langt. Men målet er å bli flinkere til nettopp det vi jobber med, få flere langsiktige kunder som vi bygger videre, og så ønsker vi å bli en preferert leverandør av alle typer nettsider og nettbutikker. Samtidig bygger vi opp lageret og distribusjonssenteret vårt ved Bekkestua i Bærum, og håper på å få flere kunder som vi lager både nettbutikken og styrer distribusjonen for. Da kan kunden ha idéen og varene, og så ordner vi resten! Det er jeg rimelig sikker på at ingen andre leverer i dag!

Hva er du mest stolt av?

– At vi får kunder uten å drive med salg! Eksisterende kunder anbefaler oss, og henviser venner og kjente til å benytte Pagelook når de har lyst å lansere en idé på nett. Fornøyde kunder er det vi jobber for, og anbefaling fra tidligere eller eksisterende kunder er den beste anerkjennelsen vi kan få. I tillegg vil jeg si at jeg er utrolig stolt av mine ansatte i både Norge og Kroatia. Karoline H. Falck jobber jeg med daglig, og hun er dyktig, serviceinnstilt, effektiv og full av gode ideer for at vi sammen skal bli bedre. Paulina Okulicz styrer lageret og all pakking for våre kunder, og gjør en strålende jobb. Mitt team i Zagreb er dyktige og har masse erfaring og ekspertise innen webløsninger. Uten disse hadde jeg aldri vært der jeg er i dag.

Har du noen gode tips til andre gründere?

– Ting tar tid, og man må ha is i magen. Bruk penger på det som betyr noe for din idé, men vær sparsom der du kan. På den måten har man ikke masse løpende utgifter dersom inntektene uteblir i perioder. Å være gründer krever mye arbeid, og man må ta alle roller som større firmaet har ansatte til eller outsourcer. Hos oss er jeg både sjef, ansatt, HR-ansvarlig, IT-ansvarlig, innkjøper, vaskedame og pakker – dersom Paulina har ferie eller trenger bistand. Sparr med folk som er dyktige, og ikke minst personer som unner deg suksess!