Sheats Goldstein Residence

Da er jeg tilbake i LA etter en snartur i Las Vegas. Jeg har hatt noen innholdsrike dager, og blant annet jobbet på den mest spektakulære location jeg vet om, huset til den ikoniske personligheten James Goldstein.

Jeg har kjent James personlig siden jeg var i Paris under Fashion Week for første gang for seks år siden. Vi kjenner mange av de samme mennesken,e og møtes ofte i forbindelse med eventer og mote. James er alltid det skjer. Han er litt som en ekstra bestefar når jeg er i LA. James er genuint interessert i mote og basketball, og elsker også Skandinavia og naturen. Han besøker Sverige hver eneste sommer. Du ser ham stort sett alltid på første rad under de største showene med en sort cowboyhatt, og på NBA-kampene som han følger tett hele sesongen. Han har til og med donert huset sitt til NBA.

James er like aktiv som min egen bestefar, haha.. Han spiller tennis en time så og si hver dag, på sin egen tennisbane som ligger to minutter fra selve huset, med utsikt over hele LA. Det er stort sett alltid kjente ansikter å se hjemme hos James, han er sjelden alene og har ofte noen på¨tennisbesøk¨. Dette er kanskje grunnen til at han fortsatt er klar i hodet og tåler all reisingen.

Eiendommen til Mr Goldstein ligger helt på toppen av Beverly Hills, omringet av palmetrær og jungel. Det er en ære å få ta bilder i det unike huset hans, som går under navnet #sheatsgoldsteinrecidence på sosiale medier. En rekke reklamefilmer, musikkvideoer og tv-serier skytes her nesten hver eneste dag. Arkitekten er ingen annen enn John Lautner, som har en egen karakteristisk måte å designe sine hus på. Ideen med hans arbeid er at man føler seg i ett med naturen i hjemmet sitt. Store glassvegger og åpne rom gjør at du føler at du er ute, selv med lukkede dører.

For fem år siden gjorde han en drøm til virkelighet og bygget «Club James», der både Rihanna, Snoop Dogg og flere andre store artister har feiret bursdagene sine. Han leier også klubben ut for spesielt store anledninger, og jeg har selv vært tilstede ved et par anledninger. Sist gang på etterfesten til «One Oak» etter Oscar-utdelingen i fjor.

Jeg får ikke vise så mye bilder fra selve shooten enda, det får jeg dele med dere når bildene kommer senere. Jeg jobbet med fotografen Torrey West, som er utrolig talentfull og jordnær. Shooten var ganske lettkledd, og da et det supert å jobbe med en respektfull person som får deg til å glemme hvor lite klær du har på. Jeg gleder meg til å se resultatet!

ENGLISH//

Back in LA after a short trip to Vegas. I’ve had a lot of contentious days, including working at the most spectacular location I know of, the house of the iconic personality James Goldstein.

I have known James personally since I was in Paris during Fashion Week for the first time 6 years ago. We know many of the same people and often meet at fashion-related events. James is a bit like an extra grandfather when I’m in LA. James is genuinely interested in fashion and basketball, and loves Scandinavia and nature. He visits Sweden every summer. You’ll always see him on the first row during the biggest fashion shows with a black cowboy hat, and at the NBA matches that he’s watching closely all season. He has even donated his house to the NBA.

James is as active as my own grandfather, haha ​​.. He plays tennis an hour or so every day, on his own tennis court, located 2 minutes from the house itself, overlooking LA. It’s mostly always familiar faces at James’, and he’s rarely alone, and often has someone on «tennis-visits». This may be the reason why he is still clear in his head and can withstand all the travel he does.

The property of Mr Goldstein is located on top of Beverly Hills, surrounded by palm trees and jungle.
It’s an honor to take pictures in James’ unique house, which is called #sheatsgoldsteinrecidence on social media. A lot of commercials, music videos and TV-shows are shot here almost every day. The architect is no other than John Lautner, who has his own distinctive way of designing his house. The idea of ​​his work is that one shall feel like one with nature in his home. Large glass walls and open spaces make you feel like you’re outside, even with closed doors.

Five years ago he made a dream come true and built his «Club James», where both Rihanna, Snoop Dogg and several other great artists have celebrated their birthdays. It’s also possible to hire the club for big occasions, and I have actually been there on a couple of occasions. Last time was at the afterparty for «One Oak» after the Oscars last year.

I can not show you many pictures from the actual shoot as of yet, but I’ll share them with you later. I worked with the photographer Torrey West, who is incredibly talented and very down to earth. I had little clothes on for the shoot, so it was great to work with a respectful person that makes you forget how little clothes you are wearing. Looking forward to seeing the results!

 

Paris 2012

Goddis Knits

Oliver Peoples