Tips til sommerbryllupet

Den siste uken siden jeg kom til Norge har gått i ett. Først 17. mai, og to dager etterpå bryllupet til min kjære venninne Kristine og hennes Bjørn.

Sermonien var i Uranienborg kirke og festen ble holdt i Eckbo selskapslokaler på Ris. Værgudene var med oss hele dagen. Eckbo selskapslokaler har en stor hage og utsikt over Oslofjorden. Dette var virkelig en fantastisk dag, og Norge viste seg fra sin beste side.

Jeg har ikke vært i altfor mange bryllup i mitt liv, men merker at det begynner å skje litt på vennefronten nå med både giftermål og barn. Det er stort å få være en del av en så spesiell dag. Det å se noen man er glad i så lykkelig og strålende er en fantastisk opplevelse. Kristine og Bjørn har begge vært gode venner av meg i flere år, og er begge fantastiske mennesker som fortjener hverandre! Kanskje man en dag er heldig å få oppleve å gifte seg selv. Jeg tror de fleste jenter har en liten prinsessedrøm om å gifte seg en dag, det har ihvertfall jeg.

Tips til sommebryllupet

Spis noe som sitter i magen på forhånd. Bryllup varer ofte fra tidelig på dagen til sent på natt. Så med mye alkohol på bordene er det lurt å ha spist et måltid som sitter i magen før du starter å hive innpå med alkohol.

Drikk nok væske. Husk å drikke nok vann mellom vinglassene. Det er lett å gå på en snurr når du sitter såpass lenge uten å bevege deg, med taler og diverse innslag.

Dekk skuldrene. Under seremonien i kirken er det lurt å ta med ett sjal til å dekke skuldrene. Dette er for å vise respekt for kristendommen og for bruden. Det er selvsagt ikke alle familier som er like relgiøse, men det er alltid greit å vise hensyn.

Dropp den røde kjolen. Dette visste jeg ikke på forhånd, men fikk vite at rød kjole betyr at du har hatt sex med brudgommen. Takk Gud for at jeg valgte den blå kjolen til Sherri Hill – og ikke den røde!

Sommersol – beskytt deg mot solen. Husk at solen er ekstra sterk om sommeren, så husk å smøre deg godt fra morgenen av, og ta med solbriller.

Snakk med minst én fra en annen generasjon i bryllupet. Det kuleste med bryllup er alle generasjonene som samles. Snakk med besteforeldre, eller en gammel onkel. De gamle er de vise, og har ofte de morsomste vitsene.

Hold varmen. Husk at norske sommerkvelder ofte blir veldig kalde. Jeg tar alltid med en svart skinnjakke, som passer til alt.

Touching up! Kristine hadde selvfølgelig satt fram både neglelakk, deodorant, parfyme og hårspray på dametoalettet. Personelig liker jeg å ha med meg en concealer, solpudder, leppestift og en lipliner i vesken for å freste opp sminken litt ila dagen.

English//

The last week since I came back to Norway has been quite eventful. First Norway’s national day May 17th, and two days after the wedding of my dear friend Kristine and her Bjørn. The ceremony was in Uranienborg church, and afterwards we headed to Eckbo banqueting rooms on Ris. The weather gods were with us all day. Eckbo banqueting rooms have a large garden and views of the Oslofjord. This was really a wonderful day, and Norway showed off it’s best side. I have not been to too many weddings in my life, but notice that it’s starting to happen more often now with friends getting married and having kids. It’s great to be part of such a special day, and to see someone you love be so happy and bubbly is a wonderful experience. Kristine and Bjørn have both been good friends of mine for years and are both wonderful people who deserve each other! Maybe one day I am lucky and get married myself. I think most girls have a little princess’s dream of getting married one day, at least I have. 

Tips for the summer wedding party

Eat something to fill your stomach beforehand! Weddings often last from early in the day until late at night. So with a lot of alcohol on the tables it is advisable to have eaten a meal before you start hiding with alcohol is always a good idea.

Drink plenty of water! Remember to drink enough water between the wine glasses, it’s easy to get tipsy when you sit for a long while without moving, with lots of speaches and entertainment.

Cover your shoulders! During the ceremony in the church it is advisable to bring a shawl to cover your shoulders. This is to show respect for Christianity and for the bride. Of course, not all families are equally reliant, but it’s always good to show consideration.

Skip the red dress! I did not know this beforehand, but got to know that a red dress means you’ve had sex with the groom! Thank God I went for the blue dress for Sherri Hill – and not the red one!

Summer sun – protect yourself from it! Keep in mind that the sun is extra strong during the summer, so be sure to lubricate well in the morning and bring sunglasses.

Talk to at least one from another generation at the wedding! The coolest thing about weddings is all the generations gathered. Talk to grandparents, or an old uncle. The old ones are the wise and often have the funniest jokes.

Keep warm! Remember that Norwegian summer nights often get very cold. I always wear a black leather jacket that suits everything.

Touching up! Kristine had obviously put both nail polish, deodorant, perfume and hairspray on the lady’s toilet. Personally, I like to bring with me a concealer, bronzer, lipstick and a lipliner in the purse to touch up the makeup a little bit during the day.

Thank you, Rebirth of the Princess and Sherri Hill for dressing me up in this blue beauty.