En spesiell lunsjgjest!

I dag startet dagen med en kort intervall økt, etterfulgt av et iskaldt morgenbad. 16 grader var det i vannet, føles friskt og deilig etterpå, spesielt etter man er svett etter trening.

Min barndomsvenninne og jeg har ikke sett hverandre på nesten 2 år, vi vokste opp rett ved siden av hverandre og gikk på samme barne- og ungdomsskole. Etter hun flyttet til Stockholm med sin kjære og jeg ikke er like ofte i Norge lenger har det blitt vanskelig å sees, men siden begge har sommersted på Sørlandet avtalte vi en lunsj i dag. Er så herlig med gamle gode venner, selvom man ikke har sett hverandre på flere år er alt som før. Mimrer tilbake til gamle minner og ler.

Jeg lagde en super enkel lunsj med rundstykker, knekkebrød, kokte egg, norske bær og litt oppskåret agurk, tomat og paprika. Trenger ikke alltid være så komplisert for at det skal smake godt. Om sommeren har man mulighet til å være mer impulsiv, og trenger ikke alltid å gjøre det så fancy for å invitere gjester.

Håper alle har hatt en super helg.

X, Eline S

 

 

English

Today, my day started with a short interval iworkout in the woods, followed by a freezing morning dip. 16 degrees was the temprature, but feels fresh and nice afterwards, especially after sweating after a workout.

My childhood friend and I have not seen each other for almost 2 years, we grew up right next to each other and went to the same children and youth school. After moving to Stockholm with her love and I’m not as often in Norway anymore, it has become difficult to see, but since both have summer in southern Norway, we decided to have lunch today. It is so cozy with old good friends, although you have not seen each other for many years everything is as always the same. Thinking back on old memories and laughs.

I made a super simple lunch of fresh bread, crackers, boiled eggs, Norwegian berries and a little sliced ​​cucumber, tomato and peppers. You do not always have to be so complicated to make it taste well. In the summer you have the opportunity to be more spontaneous, and don’t  always have to make it so fancy to invite friends.

Hope everyone has had a great weekend.

X, Eline S