En podcast om Mindfulness med Viggo & Filip

Viggo og Filip møttes for cirka 7 år siden, på en café i Oslo der Filip jobbet. Den gangen var Filip på et ganske vanskelig sted i livet, og hadde akkurat begynt å interessere seg for hva mindfulness egentlig er, men hadde ingen i sitt miljø som han kunne snakke med det om. En dag når han vasket bordene, var Viggo i lokalet, og på hans dataskjerm sto det «Mindfulness i arbeidslivet.» Filip stoppet opp og fortalte om sin interesse for temaet, og siden den dagen har de hatt jevnlig kontakt. 

Filip jobber i dag som fotograf og bor og jobber i Oslo. Viggo jobber som foredragsholder og kursleder, og har også skrevet to bøker om mindfulness. Han bor i Horten. Det er en tydelig aldersforskjell på disse to, Viggo er 49, mens Filip er 29, og dette er et veldig interessant element i podcasten, da de prater fra to vidt forskjellige ståsteder i livet. Podcasten inneholder alt fra personlige refleksjoner til spennende fakta, samt praktisk livsvisdom som man enkelt kan ta i bruk i sin egen hverdag. 

Hvorfor startet dere denne podden? 

– Det var Filip som brakte ideen på banen, men med en gang han foreslo det kjente jeg i hele meg at dette skal vi gjøre.

Vi tror det er en styrke at de er såpass stor aldersforskjell mellom oss, og at vi derfor forhåpentligvis kan nå flere aldersgrupper. Den grunnleggende motivasjonen er å forklare i et enkelt språk, fritt for alternative floskler, hva mindfulness er og på hvilke måter det kan bidra til økt livskvalitet.

Helt enkelt ønsker vi å bidra med det vi kan slik at andre kan dra nytte av det.

Hvordan vil dere beskrive relasjonen deres?

Noen vennskap handler om felles historie, andre vennskap oppstår spontant, noen ganger på tvers av alder, bakgrunn og lignende. Vi er først og fremst venner som deler en dyp interesse for å forstå menneskesinnet. 

Derfor er det slik at når vi er sammen så kommer aldersspennet helt i bakgrunnen, det er rett og slett ikke relevant.

Hva ønsker dere å oppnå med innholdet dere prater om i podden? 

Det er flere ting. Først og fremst ønsker vi å bringe frem kunnskap og perspektiver som kan hjelpe andre til å forstå seg selv bedre. Vi vet av egen erfaring at den filosofien og psykologien som ligger i mindfulness er bærer av mye livsvisdom, og det ønsker vi å videreformidle på en enkel og klar måte.

Det er også et sørgelig faktum at mindfulness har blitt knyttet opp mot det som i Norge går under paraplyen ‘alternativt’, som har forårsaket at det er knyttet en del myter til mindfulness som rett og slett bare er tull. Og her ligger det nok en motivasjon – nemlig å knuse noen myter. 

Vi ønsker også å bruke podden til å komme i dialog med andre. Lytterne våre har allerede begynt å stille spørsmål og dele erfaringer via facebook-siden vår, og vi ønsker å være så interaktive som mulig.

For de som ikke kjenner til mindfulness, kan dere i korthet forklare hva det er? 

Mindfulness handler helt kort om tilstedeværelse. Er du tilstede eller er du bortreist, er oppmerksomheten din i det du holder på med, eller har den vandret et annet sted? Har du 10 tanker i hodet samtidig og spinner tankene i et høyt tempo, eller står du i hverdagens gjøremål med en rolig og klar oppmerksomhet?

Mindfulness er en filosofi, men også en praksis. En form for mental trening hvor du kultiverer evnen til ro og konsentrasjon, og derigjennom kommer til større indre klarhet. Med økt ro og klarhet er det også lettere å skille mellom det som virkelig er viktig fra det som bare er støy, og det er lettere å ta gode valg.

Litt dypere handler det om å komme i kontakt med sitt autentiske selv, og derigjennom kunne uttrykke sitt virkelige potensial.

Vi lever i en tid med høyt tempo, og vi utsettes for mengder av inntrykk hver dag. Det er rekordmange som føler seg stresset i verden. Har dere noen gode tips på hvordan man kan orientere seg i et samfunn med store prestasjonskrav og høyt tempo? 

Livet er altfor kort til å være opptatt av hva andre mener om oss. Skal du leve et virkelig godt liv må du først kjenne godt etter i deg selv hva det innebærer. Finner du virkelig glede i å være på hele tiden, og opptatt av prestasjon og høyt tempo – ja, da er det bare å fortsette. Men hvis du erfarer at det er for mye, at det går for fort, og du begynner å lure på hvem du egentlig presterer for – da er det på tide å sette ned foten å ta noen valg. Kanskje det innebærer noen vanskelige valg, men hva er alternativet?

Hvis jeg skal leve et godt liv må jeg velge det. Ingen andre kommer til å gjøre det for meg.

Avslutningsvis, hvorfor trenger vi mindfulness? 

Mindfulness kan bidra med noe som er i ferd med å bli mangelvare – nemlig indre ro. Hvis ikke vi har tilgang på indre ro, er det vanskelig å tenke klart, og vanskelig å ta gode valg. Egentlig er det så enkelt.

Lytt til Mindfulness med Viggo & Filip HER finnes både på Spotify og iTunes. Anbefales! 🙂