Etter Russlands anklage om Svalbard, svarte Norge at ingen avtale var brutt

Lenin-statue på Svalbard. Foto av Jonathan Nackstrand (AFP/Scanpix).

Norge bryter ikke en flere hundre år gammel avtale om Svalbard-øygruppen i Arktis ved å blokkere russiske fraktøyer, sa utenriksministeren tirsdag, etter at Moskva truet med gjengjeldelse.

Norge bryter ikke Svalbardtraktaten, sa nyhetsbyrået AFP Anniken Huitfeldt.

Norge prøver ikke å inngå en kontrakt for levering av russiske kullgruver i bosettingsregionen, sa ministeren. Det russiske utenriksdepartementet vil tidligere meddele at Norge er fornøyd med denne saken.

Moskva anklaget Norge for å forstyrre arbeidet til det russiske generalkonsulatet i Pittsburgh, den største øya i Svalbard-øygruppen.

Norge har suverene rettigheter på Svalbard, men lar mer enn 40 andre borgere utnytte øyenes enorme naturressursreserver på lik linje.

Moskva har lenge søkt en stor vei i øygruppen, som har vært i bruk siden 1500-tallet. hans jegere og plener brukte det.

Russland insisterer på å kalle øygruppen Pitsbergen og ikke Spitsbergen. Dette har vært det offisielle navnet på øygruppen siden 1920, da det ble undertegnet en avtale om overføring til Norge.

Huitfeldt hevdet at lasten ble stoppet ved grensen mellom Norge og Russland i henhold til sanksjoner som forbyr russiske veitransportkjøretøyer å frakte varer på norsk territorium.

Ministeren sa at godstransport ikke skulle utføres med russiske lastebiler gjennom den kontinentale delen av Norge og forsøkte å finne en annen løsning på hvordan man kan beskytte russiske gruvearbeidere som bor på Svalbard.

– Forbudet mot russisk-flaggede skip fra å anløpe havner gjelder ikke Svalbard, og vi har tydelig vist vår vilje til å vurdere muligheten for ikke å anvende flyforbudet, sa A. Huitfeldt.

Ifølge ministeren er situasjonen i byen Barentsburg, der russiske gruvearbeidere bor, normal.

Beboere kan få mat og medisiner, sa hun.

Norge prøver ikke å presse det russiske selskapet inn på Svalbard eller skape hindringer for virksomhet som drives i samsvar med norske lover og regler, sa A. Huitfeldt.

Samtidig kan Norges nødvendige svar på Russlands krig mot Ukraina få praktiske konsekvenser for russiske selskaper på Svalbard og Norge generelt, sa ministeren.


Det er forbudt å reprodusere informasjonen til BNS nyhetsbyrå i offentlige informasjonsmedier og på internettsider uten samtykke fra UAB “BNS”.

Velg selskapene og temaene som interesserer deg og vi informerer deg i et personlig nyhetsbrev så snart de er omtalt i Business, Sodra, Registersenter, etc. i gamle.