På én måned betalte arbeidsgivere mer enn 2,2 millioner leva i etterlønn, kunngjorde det generelle arbeidstilsynet.

Mer enn 2,2 millioner BGN i etterbetaling, inkludert for tidligere perioder, ble betalt av arbeidsgivere under den ekstraordinære kampanjen til Executive Agency «Main Labour Inspectorate» (GIT), beregnet på selskaper der lønn er på etterskudd, sa tilsynet. Kampanjen ble arrangert mellom 5. september og 5. oktober og hovedmålet var å redusere mengden etablert, men ubetalt arbeidsgodtgjørelse i selskaper som omfattes av byråets kontrollaktivitet. Beløpet for utsatt kompensasjon etablert under kampanjen er 2 millioner BGN.
Som en del av kampanjen gjennomførte Arbeidstilsynets kontrollorganer 417 tilsyn, nesten halvparten av dem ved kontrollobjekter utenfor regionsentra. De reviderte selskapene er for det meste mikro- og småbedrifter, med 13 200 arbeidere og ansatte. Totalt ble det registrert 2.349 brudd på arbeidsloven. Blant dem gjelder 1499 feltet implementering av arbeidsforhold.
Det var 724 nye brudd på arbeidsvederlag, hvorav hoveddelen igjen var knyttet til forsinkelsen i utbetaling av skyldig lønn – 498. Deretter følger brudd på arbeidstid, pauser og ferier – 208. Under inspeksjoner, 20 tilfeller av arbeidere arbeider uten skriftlig arbeidsavtale.
For å eliminere bruddene som ble funnet under kampanjen, iverksatte arbeidstilsynets tilsynsorganer 2 241 administrative tvangstiltak, hvorav 198 pålegg ble gitt om utbetaling av ubetalt lønn og ytelser etter arbeidsavslutningen. 127 lover ble utarbeidet for å notere administrative brudd, inkludert 49 for uoppfylte resepter og 21 for betaling av arbeid.
Som oftest rammer manglende betaling av vederlag selskaper som ikke utvikler aktivitet eller har avsluttet den, samt de som er under konkursbehandling. Lønn og ytelser blir også forsinket av arbeidsgivere som ikke har økonomiske ressurser på grunn av konsernintern gjeld, manglende omsetning, utlegg mv. Tvister mellom parter i et arbeidsforhold om nattarbeid, overtid og arbeid på helligdager er også en vanlig årsak. En annen forutsetning er overdragelse av virksomheten til personer uten eierskap eller dersom eiendomsretten tilhører tredjemann, noe som hindrer iverksetting av administrative tvangsmidler.
I isolerte tilfeller er det slått fast at forsinkelsen i utbetaling av skyldig lønn skjer uten en spesifikk grunn – en dårlig praksis innført av arbeidsgiveren, som tjener sine egne interesser, med sikte på å beholde arbeidsstyrken, det «rentefrie lånet» fra arbeidere til arbeidsgivere, etc.
Arbeidstilsynet oppfordrer arbeidstakere til omgående å rapportere brudd på deres arbeidsrettigheter, noe som kan gjøres på stedet i ethvert regionalt direktorat, per post, med bud, gjennom det spesielle rapporteringsskjemaet som er tilgjengelig på nettstedet Agency Internet. Ytterligere informasjon er publisert i delen Administrative tjenester, delen Administrative Services Center.
Forebygging av ulike former for svart arbeid er blant de sterke sidene ved Hovedarbeidstilsynets virksomhet. Ytterligere informasjon om arbeidstakernes grunnleggende rettigheter og plikter er publisert i informasjonsmateriellet utviklet for kampanjen «Anstendig arbeid – det er opp til deg». Det er en del av det grenseoverskridende prosjektet DFPO-1.002-0002-C02 «Samarbeid for anstendige arbeidsforhold», der Bulgaria er partner med Norge.
Materialet, i form av videoer og brosjyrer, er tilgjengelig gratis på Byråets nettside.
GIT gjennomførte 35.956 inspeksjoner i årets ni første måneder, kunngjorde byrået tidligere denne måneden. 30 757 bedrifter med mer enn 1 200 000 ansatte ble inspisert. Det totale antallet oppdagede brudd på arbeidslovgivningen er 175 850. Brudd knyttet til bestemmelsene om gjennomføring av arbeidsforhold er 85 781 og de som er knyttet til beskyttelse av helse og sikkerhet på arbeidsplassen er 89 252.

lyon

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg. Påkravde felt er merka *