Skribent: lyon

Digital helse – Norge | Markedsprognose Statista

I Norge er det digitale helsemarkedet i betydelig vekst og utvikling, drevet av ulike faktorer som former forbrukeratferd og helselandskapet i landet. Kundenes preferanser: Norske forbrukere verdsetter i økende grad bekvemmelighet og tilgjengelighet når det gjelder helsetjenester. Dette har ført

som drepte nesten 17 % av oppdrettslaksen

For første gang kan den årlige fiskehelserapporten produsert av Veterinærinstituttet gi innsikt i hovedkategoriene for dødsårsaker hos oppdrettslaks. Landbruksbedrifter har selv delt data om dette som en del av industrisatsingen AquaCloud. Hovedårsakene til dødelighet registrert nasjonalt var «infeksjonssykdommer» med rundt