Kategori: Helse

Verdens helseforsamling 74

Verdens helseforsamling (WHA74) avsluttet 31. mai, etter å ha vedtatt mer enn 30 resolusjoner og vedtak. Beredskap for globale helsekriser og behovet for et sterkere rammeverk for å forberede seg på og svare på fremtidige helsekriser var sentrale spørsmål. Norge

Helsevesenet i Norge – Livet i Norge

Helsevesenet i Norge er ikke gratis, men det er sterkt subsidiert. Det norske helsevesenet bygger på prinsippene om universell tilgang, desentralisering og fritt valg av tilbyder. Et emne som sjelden ignoreres i nyhetene er helse. Dette gjelder spesielt i USA

Helse – Norge til Malawi

Global helse er et prioritert område i norsk utviklingspolitikk, basert på prinsippet om å fremme og respektere grunnleggende menneskerettigheter og sikre lik tilgang til helsetjenester basert på et sterkt helsesystem, bærekraftig og støttet av staten. Norsk global helseinnsats ledes av