Kategori: Sport

Norge fant betydelige mineralressurser på havbunnen

Det nordiske landet, den største olje- og gasseksportøren, vurderer å åpne sine kystområder for dyphavsgruvedrift, en prosess som krever parlamentarisk godkjenning, men som har reist bekymring for miljøpåvirkningen. – Metaller funnet på havbunnen inkluderer magnesium, niob, kobolt og andre sjeldne