Litauiske selskaper krever 10 millioner euro. Eur for forretningsutvikling og innovasjon innen informasjons- og kommunikasjonsteknologi | Virksomhet

Anbudsutlysningen planla å gi opptil nesten 3 millioner. Investeringer i den euro-norske finansmekanismen, som ifølge uavhengige eksperter vil bli allokert til de seks første prosjektene som har fått høyest nytte- og kvalitetsvurderinger.

«Det kan være vanskelig for små og mellomstore bedrifter å holde tritt med teknologien i rask utvikling, og det er grunnen til at utlysningen for forretningsutvikling, innovasjoner og små og mellomstore bedrifter har blitt en flott mulighet til å øke konkurranseevnen til bedrifter i markedet ved å investere i dette området informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Vi fikk mye aktivitet fra SMB – de sendte inn 26 søknader og ba om mer enn 10 millioner for gjennomføring av prosjekter. EUR, selv om invitasjonen bare tillot opptil 3 millioner. Euro,» sier Gintarė Kuncaitytė, leder for investeringsvurdering ved Innovation Agencys investeringsforvaltningsavdeling.

Maksimumsbeløpet som ble forespurt var opptil 600 000. EUR, den minste – opptil 200 000. Euro.

De første prosjektene fra seks selskaper med de høyeste nytte- og kvalitetsverdiene vil bli finansiert, og opptil 2,6 millioner euro vil bli gjort tilgjengelig for gjennomføringen. EUR.

Kvalifiserte utgifter inkluderte kjøp av kapitalvarer som utstyr eller apparater, lønn og kjøp av varer eller tjenester, ifølge invitasjonen. De utvalgte søkerne må gjennomføre aktivitetene som er planlagt i prosjektene innen 2024. den 30. april, og de tilstreber også å oppnå forventet årlig salgsvekst og årlig resultatvekst, og under gjennomføringen av prosjektet skal de oppnå forventet antall nye informasjons- og kommunikasjonsteknologiprodukter for bedriften.

Ti uavhengige eksterne eksperter vurderte søknadenes nytte og kvalitet, og prosjektledere fra Innovasjonsbyråets investeringsforvaltningsavdeling vurderte den administrative etterlevelsen og egnetheten til søknadene om finansiering. I tillegg ble det valgt ut seks andre prosjekter hvor det søkes støttebeløp på drøyt 2 millioner. Eur – de er på reservelisten over prosjekter og det blir bedt om ytterligere finansiering for dem.

Anbudet «Business Development, Innovation and SMEs» ble støttet av Norwegian Financial Mechanism Program, så eksperter ved vurdering av søknadene tildelte uunngåelig ytterligere nytte- og kvalitetspoeng for et meningsfylt og langsiktig partnerskap med norske partnere.

«Et av hovedmålene med dette programmet til den norske finansieringsmekanismen er å fremme samarbeid med norske partnere, så det er ikke for ingenting at det ble gitt ytterligere nytte- og kvalitetspoeng for hensiktsmessige, meningsfulle og langsiktige partnerskap.» Dette kravet var møtt av inntil 19 søkere som var i sine søknader så for seg et samarbeid med partnere fra offentlig eller privat sektor i Norge. Partnerskap er nødvendig for å sikre at små og mellomstore bedrifter ikke opplever hull i kunnskap og erfaring når de implementerer aktivitetene som er planlagt i prosjektet

«Vi implementerer komplekse nye teknologier, digitaliserer eller robotiserer produksjonsprosesser,» sier G. Kuncaitytė.

Innovasjonsbyrået annonserte utlysningen på sine nettsider i 2023. 2. januar publiseres alle gyldige og kommende anbud med detaljerte beskrivelser og betingelser på Innovasjonsetatens nettsider. I tillegg tilbyr innovasjonsbyrået gratis råd om etablering og utvikling av virksomhet og valg av egnede finansieringsinstrumenter

tim

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg. Påkravde felt er merka *