Økte kostnader har negativ innvirkning på avlingene i treplanteskoler

Tredyrkere kommer i økende grad under likviditetspress. Bransjedekkende falt driftsresultatet før skatt fra 25 til 23 prosent forrige sesong. Dette er et resultat av en nedgang i salget mens kostnadene forblir de samme eller har økt. Dette kommer frem av en ny bransjerapport fra Van Oers Agro.

Gjennomsnittlig barnehagesalg falt om lag 5 prosent i sesongen 2022-2023. Størstedelen av denne nedgangen ble realisert på høsten. Høyere priser på grunn av lavere volum på våren veide opp for deler av tapet. Noen tredyrkere klarte til og med å oppnå en liten økning i salget på våren. Dette var imidlertid ikke nok til å bringe sesongsalg tilbake til positivt territorium.

Tapet var større for handelsselskapene. De hadde et gjennomsnittlig fall på 15 prosent i salget forrige sesong. Van Oers Agros sektorrapport slår fast at dette kan bety at økende innkjøpskostnader ikke fullt ut kunne overføres til markedet. «Dette tyder på at prisøkningene i bransjen nærmer seg slutten.»

Det er store forskjeller mellom selskapene. Spesielt selskaper med tradisjonelle avlinger registrerte nedgang i salget. «For eksempel var det et overskudd av bøketrær i fjor,» heter det i rapporten. Selskaper som satser på Øst-Europa har det også vanskelig. Ifølge Van Oers Agro-reportere er selskapene som kan betjene flere markeder de mest stabile.

Stigende kostnader

Bransjedekkende driftsresultat før skatt (EBITDA) var i gjennomsnitt 25 prosent for to sesonger siden. Forrige sesong falt denne verdien til 23 prosent. Nedgangen er størst i skog, hekker og containerdyrking. Nedgangen i avkastning skyldes lavere salg kombinert med stabile eller økte kostnader. Særlig lønnskostnadene øker.

Rapporten viser at kostnadene per ansatt har økt på grunn av utviklingen av tariffavtaler og høyere minstelønn. Lønningene i tariffavtalen for åpen dyrking steg med 5 prosent fra mars. Det blir nok en økning på 3 prosent 31. desember. Minstelønnen har økt med 3,1 prosent siden juli. «Minstelønnen er foreløpig oppgitt per måned, men endres til minstetimelønn fra 2024.» For tredyrkere betyr dette en ytterligere økning i personalkostnadene, sier rapportens forfattere.

Sist sesong var det nok ansatte, og flertallet av staben kom fra Romania. «Det større tilbudet av nye, uerfarne arbeidere betyr faktisk en økning i kostnadene.» Det er også bekymring for at det vil være og ikke vil være tilstrekkelig personale tilgjengelig for visse aktiviteter, for eksempel sprøyting eller kontroll.

Eksportverdien forblir den samme

Eksportverdien for tredyrking har holdt seg stabil sammenlignet med året før. Innenlandssalget falt derfor noe. Forrige sesong var det en økning i eksporten til England, Sveits og Norge. På den annen side viser rapporten lavere salg til Tyskland. «Tyskerne sliter med innenlandsk overproduksjon fordi eksporten til Øst-Europa har gått ned.»

Tredyrkere i Nederland har også problemer med situasjonen i Øst-Europa. Ifølge Van Oers Agro har eksporten til Polen, Tsjekkia og Ungarn falt kraftig sammenlignet med førkrigstiden. «Det er tilstrekkelig vekstpotensial i disse regionene, men dette krever først en stabil politisk situasjon.»

Positive forventninger

Til tross for lengre avkastning, økte kostnader og lavere salg, er forventningene til høsten positive. «Vi forventer at markedsetterspørselen stabiliserer seg og at lagernivået er tilstrekkelig til å møte denne etterspørselen.» «De gode årene betyr at produsentene har nok kjøtt på beina,» heter det i bransjerapporten. «En midlertidig likviditetsflaskehals kan bare oppstå tidlig på høsten for tungt investerte selskaper.»

De store arealene med enkelte arter samt kvaliteten og tilgjengeligheten av gode frø representerer en utfordring for den kommende sesongen.Ifølge Van Oers Agro er en reduksjon i rekkevidden tydelig, noe som fører til overskudd. «Det er tilrådelig å dyrke det markedet etterspør i stedet for å vokse for å fylle bakken.» Det er greit å se mer kritisk på beskjæringsplanen. Å se fremover blir viktigere og viktigere.»

smith

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg. Påkravde felt er merka *