Norge – helsevesen og legemidler, ESK eksporttjenester. Kart over globale industritrender 2023/2024

Met høy Kvalitet og tilgjengelighet av helsetjenester service selv i avsidesliggende områder Regioner er en av regjeringens prioriteringer. Derfor norsk Helsevesen I i 2023 obdr fra sttu totalt om lag 23 milliarder EUR. Kostnadene for denne sektoren har vært jevnt stigende de siste årene på grunn av en kombinasjon av pandemifaktoren, økte kostnader og krympende befolkning. Modernisering av eksisterende anlegg og bygging av nye anlegg medfører et visst behov for tilleggsutstyr, herunder medisinsk utstyr og medisinsk utstyr.

Som et resultat har de siste årene sett en økning i antall eldre, utvidelse av medisinske fasiliteter og en generell modernisering av sektoren stt og kommunene investerer hundretusenvis av økonomiske ressurser medisinsk pi asn relatert investering. Det sies at denne trenden har blitt forverret av pandemien Helsevesen De siste årene har det kommet i forgrunnen når det gjelder politisk representasjon. Helsevesen Dette skaper mange arbeidsplasser – ikke mer enn 20 % av den norske arbeidsstyrken er sysselsatt i helsesektoren og nært beslektede næringer.

Takk Du er som en av hovedpersonene Kunst økt tilgjengeligheten av kvalitetshelsetjenester for nordmenn Regioner. Den støtter derfor modernisering og bygging av nye anlegg. I i 2023 for eksempel, fortsett konstruksjon Sykehusrenoveringsprosjekter i byene Skien og Haugesund og ny psykiatrisk klinikk ved Universitetssykehuset i Oslo. Utviklingen av kapasiteten til intensivavdelinger (under pandemien ble det klart at disse ikke var tilstrekkelige) og psykiatriske avdelinger. investering Takk gir også råd om modernisering av diagnostiske og screeningmetoder.

Den nye trenden går derfor mot fjernpleie (digital omsorg) for å møte den økende etterspørselen etter helsetjenester service på grunn av befolkningsnedgang og tilhørende press på pleiepersonalets kapasitet. I fremtiden vil det handle om å tilpasse medisinsk rådgivning til et virtuelt miljø og oppnå maksimalt på lang sikt. Takk Bak dette elementet støtter det vitenskapelige forskningsprosjekter og produserer en daglig tematisk hvitbok dedikert til utviklingen av denne trenden.

Basert på dette kan man se den økte etterspørselen etter medisinske, tannlege- og veterinærinstrumenter, ortopediske apparater, medisinske senger og rullestoler, diagnostiske instrumenter og annet sykehusutstyr. Å tilby IT-tjenester av høy kvalitet til eksterne ansatte har også et flott perspektiv.

Norge, befolkning, BNP, inflasjon, arbeidsledighet, eksport, import og handelsbalanse, gjeld. Kart over globale industribedrifter 2023/2024, sammendrag av områdeinformasjon.

Linken er en del av UD-prosjektet Kart over globale industrisamarbeid

roy

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg. Påkravde felt er merka *