Vertiv har lansert en ny forretningsenhet i Norge. På denne måten har selskapet som mål å ytterligere styrke sitt forhold til Green Mountain og bidra til den raske veksten til denne samlokaliseringsleverandøren i Nord-Europa.

Vertiv har samarbeidet med Green Mountain siden 2020, og forsynt selskapet med løsninger for strøm og varmestyring. Som en del av sine utvidelsesplaner har Green Mountain lansert det ambisiøse OSL2 Hamar-prosjektet. Dette inkluderer bygging av et datasenter i nærheten av Hamar.

OSL2-Hamar drives av 90 MW fornybar energi basert på vannkraft. Kapasiteten til dette datasenteret kan skaleres opp til 150 MW for å gi rom for fremtidig vekst. Tomten vil utstyres med tjenester for å stabilisere strømbelastningen på strømnettet. Det første bygget på tomten skal settes i drift i november 2023 og vil ha en kapasitet på 30 MW.

«Hos Vertiv fortsetter vi å utvide vår norske virksomhet for å støtte Green Mountains vekst i Nord-Europa,» sa Karsten Winther, administrerende direktør i Vertivs EMEA-region. «Vi er stolte av å spille en nøkkelrolle i å tilby effektive og skalerbare infrastrukturløsninger og tjenester. Dette partnerskapet viser vår forpliktelse til avanserte datasenterteknologier og eksepsjonell kundestøtte. Sammen med Green Mountain former vi fremtiden til datasentre og bidrar til innovasjon, økt effektivitet og forretningsvekst.»

Av Arnold le Febre