Biobanker for helse. Norsk nettverk av biobanker for humanforskning og helsestudier

2024-03-02 01:47:46

Vi foreslår å opprette en human biobankplattform for å betjene funksjonell genomforskning på nasjonalt nivå ved å bygge på eksisterende humane biobanker og befolkningshelsestudier i Norge. Kjerneelementene i BIOHEALTH-NORWAY er: 1. CONOR – en kohort på 200 000 forsøkspersoner inkludert blodprøver og standardiserte helse- og eksponeringsdata. 2. The Norwegian Mother-Infant Cohort Study (MOBA) – en kohort på 100 000 gravide kvinner, 100 000 barn og 70 000 fedre inkludert biologiske prøver og standardiserte helse- og eksponeringsdata. Den totale studiepopulasjonen vil nærme seg 0,5 millioner forsøkspersoner med biologiske prøver og standardisert informasjon fra spørreskjemaer og registre, ved hjelp av en prospektiv og longitudinell design. Med en foreslått genealogisk database, high-throughput genotyping, helseregistre og kliniske og patologiske biobanker som gir evalueringskriterier, vil en eksepsjonell ressurs være tilgjengelig for forskere. Mange spesifikke forskningsspørsmål kan besvares ved hjelp av high-throughput genotyping, mikroarray-analyse av RNA og proteiner, og målinger av miljøeksponering i biologiske prøver. BIOHEALTH skal gi teknologisk støtte til andre biobanker og samarbeide med andre plattformer som bioinformatikk, SNP-genotyping og mikroarrayer.

Vitenskapelige publikasjoner Offentlig distribusjon

Ingen publikasjoner funnet

Profesjonell og brukerorientert kommunikasjon

Ingen publikasjoner funnet

En annen publikasjon

Ingen publikasjoner funnet

annen

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen tema relatert til prosjektet

#Biobanker #for #helse #Norge #nettverk #biobanker #menneske #forskning #helse #studier
1709349643

louis

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg. Påkravde felt er merka *