En svensk rakett landet i Norge. Det er åpnet etterforskning

Foto CSS