Et russisk lasteskip ble oppdaget nær gassrørledningen Balticconnector

Scanpix bilde

Ifølge sjøtransportnettstedet Marine Traffic tilbrakte det russiske lasteskipet SVG Flot sist helg nær lekkasjestedet til gassrørledningen Balticconnector som forbinder Estland og Finland.

Marine Traffic fastslo at det russiske fartøyet var nær rørledningen krysset fra fredag ​​kveld til søndag kveld. Søndag kveld var det en lekkasje i rørledningen gjennom Østersjøen.

SGV Flot var angivelig på vei til Kaliningrad i St. Petersburg, hvor den skulle ankomme tirsdag.

Marine Traffic overvåker Jr-trafikken over hele verden. Ikke alle skip kan bli oppdaget ettersom noen transpondere kan være slått på.

Finland sa tirsdag at skaden på gassrørledningen Balticconnector forrige uke kan være relatert til andre faktorer, og undersøker om skaden var forsettlig og hvem som forårsaket den.

Mulig eksplosjon

Alliansens generalsekretær Jens Stoltenberg sa tidligere tirsdag at omstendighetene rundt angrepet på gassrørledningen Balticconnector og forbindelsen mellom Finland og Estland undersøkes videre. Viser det seg at dette er sabotasje, vil NATO reagere raskt og samlet.

Norske seismologer meldte dette 8. oktober klokken 01.00. 20 minutter (lokal tid og litauisk tid) oppdaget vi en mulig eksplosjon nær gassrørledningen.

Tirsdag meldte det norske seismologiske instituttet NORSAR at eksplosjonen kan ha vært forårsaket av tilsvarende 100 kg TNT. Han hevdet også at den seismiske hendelsen hun registrerte ikke var forårsaket av risting av vollen, men at den kunne ha vært forårsaket av et ankerangrep på rørledningen.

Den estiske militærsjefen Juri Saska sa til den estiske kringkasteren ERR tirsdag at da han så på Balticconnector, så det ut som om noen hadde gått inn på den ene siden av rørledningen.

Finlands president Saulis Niinisto sa tirsdag at skaden på gassrørledningen Balticconnector som forbinder Estland og Finland sannsynligvis var forårsaket av andre tiltak.

Det er ingen trusler mot sikkerheten til gassforsyningen

Søndag ble driften av gassrørledningen Balticconnector midlertidig innstilt på grunn av en lekkasje.

Ikke bare gassrørledningen, som ligger 60 meter under vann i den finske buen, men også telekommunikasjonskabelen til teleselskapet Elisa, hvis utgangspunkt er 70 meter under vann i Estlands økonomiske sone, ble skadet.

Statsminister Kaja Kallas bekreftet tirsdag at tilgang til gassrørledningen mellom Estland og Finland ikke utgjør en trussel mot sikkerheten til Estlands gassforsyninger.

Etter den midlertidige stengingen av Balticconnector vil gass bli levert til estiske forbrukere i Latvia.

Østersjøforbindelsen, det vil si gassrørledningen som forbinder oss med Finland, er skiftet ut og undersøkes nå. «Vi vil danne et finsk-estisk etterforskningsteam for å undersøke hva som egentlig skjedde,» sa statsministeren i parlamentet.

K. Kallas uttalte at Inukalno-gasslagringsanlegget ble overpumpet med mer enn 90 %. Estisk gass er nok.

I tillegg gjør investeringer i Paldiskis sin LNG-mottakskapasitet at vi kan motta gass selv i kritiske øyeblikk, understreket hun og forklarte at Estland undersøker kabelens feil. Vi har innledet straffesak. Vi kan ennå ikke si hva som var årsaken til feilen.

Tirsdag snakket K. Kallas med stats- og regjeringssjefene i EU og NATOs generalsekretær J. Stoltenberg for å diskutere behovet og mulighetene for å styrke beskyttelsen av kritiske infrastrukturanlegg i Østersjøen.

S. Niinisto sa også på kvelden at Finland var klar og forberedelsene våre var gode. Disse hendelsene har ingen innvirkning på forsyningssikkerheten vår.

Nettverkene til Estland og Finland vil bli forbundet over Østersjøen med den 150 kilometer lange gassrørledningen Balticconnector, hvorav 77 kilometer går under havet. Den ble satt i drift i 2020 og kostet mer enn 300 millioner euro. EUR.


Det er forbudt å reprodusere informasjonen til BNS nyhetsbyrå i offentlige informasjonsmedier og på internettsider uten samtykke fra UAB “BNS”.

Velg selskapene og temaene som interesserer deg og vi informerer deg i et personlig nyhetsbrev så snart de er omtalt i Business, Sodra, Registersenter, etc. i gamle.