Lakselus er et vedvarende problem for Norge

Norge står overfor problemer som dessverre ennå ikke kan løses.

Vask med varmt vann

Nylig tildelte Mattilsynet maksimalt mulig beløp på 1,7 millioner. Oppdrettsselskapet SalMar ble ilagt en bot på norske kroner (ca. 150.000 euro). På kysten av Triondelag i Trondheimsregionen ble det funnet laks med sår i merdene.

Selskapet ble anklaget for feilbehandling av dyrene, forårsaket smerte ved å holde dem under uegnede forhold.

Det ble også funnet flere døde fisker blant de syke fiskene.

Laks som holdes i merd er infisert med såkalte fiskelus. Oppdretterne har ikke noe annet valg enn å vaske og børste den lusebefengte fisken med varmt vann. Etter en slik prosedyre flasser en del av fiskens hud av og det oppstår sår.

Når fisken som er behandlet med lus og deretter behandlet med varmt vann er gammel nok, slaktes de umiddelbart.

Det er mulig at slik infisert fisk raskt havner på det kommersielle markedet i noen østeuropeiske land til en billigere pris etter å ha «vasket».

Hos SalMar var den lusebefengte og vaskede laksen ennå ikke moden nok til å bli værende i merdene, hvor de ble funnet av inspektører fra Mattilsynet uten å varsle om besøket. Det ble foreløpig bestemt at over 64 000 dyr ble holdt i bur. såret fisk.

Ideen: Slik ville en nedlagt norsk laksefarm sett ut. / Foto “Nordic Blu Technology”.

For mye konsentrasjon

Ifølge norske maritime medier er oppdrett av laks i merd på havkysten og i fjordene en relativt vanskelig virksomhet.

Lus er et av hovedproblemene for oppdrettere i Norge. Disse fiskeparasittene reiser fra en gård til en annen via vann.

På grunn av den relativt høye konsentrasjonen av oppdrettsanlegg i Norge, er det svært lett for laks i åpne oppdrettsmerder å bli smittet.

I Norge er det ennå ikke oppfunnet effektive virkemidler for å bekjempe fiskelus. Ved vask med varmt vann og rengjøring blir fiskene skadet, de mister kroppsvæsker gjennom sårene og dør.

Den døde laksen infiserer også annen fisk og havregionen blir forurenset.

Innovasjon er undertrykt

Selskapet Nordic Blu Technology har foreslått en ny metode for oppdrett av laks i store akvatiske oppdrettsanlegg slik at de ikke blir infisert med lus. Hun la likevel fram en plan i 2017 om å installere lukkede oppdrettsmerder i sjøen eller i fjordene slik at ingen lus kan komme inn utenfra.

Det er mulig at den infiserte fisken etter «vasking» raskt havner på de kommersielle markedene i noen østeuropeiske land til en billigere pris.

Fiskeridirektoratet har på seks år ikke gitt svar på om det vil være mulig å bruke nedlagte oppdrettsanlegg. Den generelle oppfatningen er at lidelsen til fisk i betongmerder vil øke i et unaturlig miljø og det er ingen sjanse for at lus ikke også kommer inn i lukkede merder.

Det norske selskapet «OceanTECH» har sendt et lignende forslag til Fiskeridirektoratet. Hun hørte svaret at hun ikke ville få tillatelse til å avle fisk i lukkede betongmerder. Det er forklart at OceanTECH fiskemerdene ikke er i samsvar med gjeldende landbruksteknologier. Norske fiskerimyndigheters holdning er at fisk skal vokse i et mer eller mindre naturlig miljø, ikke i betongmerder uten naturlig sollys.

Det ble funnet at i henhold til konseptet 18 tusen bur med kubikkmeter, og i virkeligheten er volumet deres større.

Representanter for selskapet «OceanTECH» sa at de ikke forstår et slikt svar, spesielt siden de har brukt over 40 millioner på utvikling av ny generasjonsteknologi. norske kroner. Den har til hensikt å gå til sak mot Fiskeridirektoratet på grunn av det avviste konseptet.

tim

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg. Påkravde felt er merka *