Litauen vil trekke på Norges erfaringer innen utvikling av elektromobilitet: delegasjonen skal reise til Oslo

Hovedårsaken til Norges suksess er den betydelige fremgangen i utviklingen av f.eks. Mobilitet har blitt et nært samarbeid mellom nasjonale og lokale myndigheter. På grunn av de vellykket implementerte initiativene om skatteinsentiver og rene transportfordeler, er Norge verdensledende når det gjelder det relative antallet elbiler per innbygger, som nådde 82,9 % av alle nye biler i første kvartal i år, ifølge Pressemelding fra Møller Baltic Import.

Tirsdag avholdes et ekspertmøte fra de baltiske landene i Oslo (Norge), hvor erfaringer med implementering av retningslinjene for EUs grønne kurs og opprettelse av registrerte foreninger vil bli utvekslet. Mobilitetsløsninger. Representanter for norske institusjoner, bedrifter og ikke-statlig sektor vil delta på møtet med representanter for de baltiske landene fra Litauen, Latvia og Estland, som vil presentere vellykkede bærekraftige transportløsninger implementert i dette skandinaviske landet.

Initiativtakeren til besøket – selskapet Moller Baltic Import – har som mål å fremme en raskere overgang av de baltiske landene til bærekraftige mobilitetsløsninger og gjennomføre en dialog for å diskutere de eksisterende mulighetene for å styrke regionens energiuavhengighet, heter det i rapporten. Det viser seg at litauiske selskaper har stor interesse for avanserte kommunikasjonsløsninger i sine forretningsprosesser og er stadig dristigere til å prøve dem ut for å redusere kostnader og ta hensyn til klimamessig bærekraft.

Lignende trender kan observeres i samfunnet – folk blir mer og mer bekymret for deres «venstre» forurensende fotavtrykk. EUs Green Course-strategi har som mål å redusere transportutslipp med 90 prosent innen 2050. Viktigere er at virkningene av globale klima- og geopolitiske prosesser fremskynder behovet for å avslutte avhengigheten av fossile energiressurser og fremme energiuavhengigheten til Baltikum gjennom bruk av miljøvennlige løsninger.

«Målrettet og gjennomtenkt samarbeid på nasjonalt og lokalt nivå, bl.a. anvendelse av balanserte skattesystemer for mobilitet, ulike insentivmekanismer for befolkningen og næringslivet – dette er hovedforholdene som stimulerer etterspørselen etter elbiler, noe som fører til den raske f.eks. Vekst av mobilitet i Norge.

I fjor var 64,5 prosent av alle nye biler som ble solgt elbiler. Selv om andelen elbiler i de baltiske landene bare er rundt 3 prosent, har alle baltiske land gode utgangspunkt for videre og jevnere e-mobilitet. for vekst av mobilitet. I tillegg er posisjonene til Litauen, Latvia og Estland på dette området de samme, så samarbeid åpner for mye større muligheter for å fremme elektronisk handel. Mobilitet på lang sikt», bemerker Tore Nilsen Breen, leder av Møller Mobility Group i Baltikum.

De baltiske landenes tilnærming til f.eks. Tiltak for å fremme mobilitet er ikke enhetlige, derfor er en felles strategi for utvikling av e-mobilitet i regionen nødvendig for å styrke energiuavhengigheten til Litauen, Latvia og Estland og skape et attraktivt miljø for investeringer.

«Som tilfellet med Norge viser, for effektiv utvikling av f.eks. Mobilitet må tilstrebes konsistent utvikling i hele Østersjøregionen. Derfor er tett samarbeid mellom nasjonale og selvstyrende institusjoner i de baltiske statene, anvendelse av skattesystemer og fordeler som oppmuntrer til bruk av elbiler, samt opprettelsen av en enhetlig infrastruktur på nivå med de baltiske statene avgjørende. prinsipper som sikrer bærekraftig mobilitet fremmer, bidrar til konsekvent omlegging til miljøvennlige transportløsninger og øker regionens energiuavhengighet.

Den viktigste faktoren er den konsensus man oppnår på politisk nivå om at f.eks. Mobilitet er fremtidens valg og veien til bærekraftig utvikling. Jeg er overbevist om at de baltiske landene har mulighet til å ligge i front når det gjelder anvendelse av mobilitetsløsninger, forutsatt at det er et målrettet og koordinert arbeid mellom offentlig og privat sektor og landenes beslutningstakere. Endringene som er implementert i Norge kan være et eksempel på å oppnå raskere resultater på nivå med de baltiske landene for å lykkes med å implementere bærekraftig e-handel. Mobilitetspolitikk. «Det er klart at en slik overgang er en vei full av utfordringer, derfor er en strategisk tilnærming fra stater for å utvikle infrastruktur og støttemekanismer for privat og næringsliv nødvendig,» sa Ilze Grase-Ķibilde, Møller Baltic Import, Volkswagen Wholesale Representatives i de baltiske statene, ifølge en pressemelding. og daglig leder for Audis grossistbyrå i Litauen og Latvia.

De siste årene har etterspørselen etter elbiler gradvis økt i alle tre baltiske land. Hovedgrunnen til at folk i økende grad velger dem er muligheten for å bruke en alternativ, mer miljøvennlig og økonomisk type drivstoff.

«Overgangen fra tradisjonelle forbrenningsmotorbiler til elbiler er ikke bare motivert av rasjonelle økonomiske hensyn, men også av livsstilsendringer som i økende grad oppmuntrer folk til å vurdere miljøvennlige energikilder.» En klart viktig faktor ved valg av elbiler er økt myndighet støtte Fremme av kjøp av elbiler og tilgjengelighet av elbiler, noe som bidro til økt etterspørsel. Et viktig aspekt er allmenn interesse for miljøvern, bl.a. «Mobilitet som en bærekraftig og klimavennlig måte å komme seg rundt på er relevant for alle,» understreker Izida Gerkena, administrerende direktør i detaljhandelsselskapet Moller Auto Group.

Representanter for delegasjonene til Litauen, Latvia og Estland, forent av et felles fokus på bærekraftig transport og klimaspørsmål, vil bli presentert for innovative løsninger som har bidratt til transformasjonen av e-mobilitet i Norge under besøket tirsdag. Det er å håpe at dette vil oppmuntre til jakten på enhetlige løsninger for videre f.eks. for utvikling av mobilitet i de baltiske landene. Representanter for transportdepartementet i Republikken Litauen, Energidepartementet i Republikken Litauen, Vilnius byadministrasjon, Kaunas byadministrasjon og Tauragė distriktsadministrasjon vil også besøke Oslo.

tim

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg. Påkravde felt er merka *