Utvid samarbeidet med Norge innenfor rammen av reisestipend. Utlysningen av søknader til neste utgave av konkurransen – PAED er nå åpen

22. mars 2023

22 starte igjen i marsoval Reisestipend, en konkurranse arrangert av det polske byrået for forretningsutvikling med støtte fra norske midler med et totalbudsjett på 35 000 PLN. euro. Den er rettet mot klynger og miljønæringsinstitusjoner som handler for økonomisk utvikling eller innovasjon innenfor rammen av internasjonalt samarbeid. Målet med programmet er å utvikle bilateralt samarbeid mellom disse enhetene og enheter etter norsk lov ved å delta på et studiebesøk.

8. mars annonserte det polske byrået for bedriftsutvikling (PARP) neste søknadsrunde til konkurransen Travel Fellowship. Programmet fokuserer på å styrke det bilaterale samarbeidet mellom klyngekoordinatorer eller institusjoner med ansvar for næringsmiljø og enheter etter norsk lov gjennom deltakelse i et studiebesøk. Maksimal medfinansiering tilgjengelig under konkurransen for en enkelt enhet er EUR 3500.

Midlene kan brukes til å finansiere utgiftene til en forretningsreise i utlandet (maksimalt 2 800 EUR) eller kjøp av inngangsbilletter til messen eller konferansen for inntil to personer (maksimalt 700 EUR).

– Reisestipend er ikke bare økonomisk støtte, men også en mulighet til å få nye erfaringer og knytte verdifulle kontakter som vil resultere i nye ideer og enda tettere samarbeid med utenlandske partnere. Initiativet vi lanserer i dag med norske midler er en god retning for virksomheter som fokuserer på å styrke polsk entreprenørskap og innovasjon. Klyngekoordinatorer eller forretningsinstitusjoner kan motta opptil 100 % finansiering for deltakelse i et studiebesøk, noe som betyr at de ikke trenger å ha eget bidrag, oppfordrer deg til å gjøre deg kjent med detaljene rundt rekruttering og søke om midler – sa han Darius Budrowski, sPresident for det polske byrået for forretningsutvikling.

Hvem kan søke om midler?

Mottakere av konkurransen kan være klyngekoordinatorer eller institusjoner med ansvar for forretningsmiljøet.

En klyngekoordinator er en enhet som handler for økonomisk utvikling eller innovasjon, som organiserer og animerer utviklingen av interaksjoner, forbindelser og internasjonalt samarbeid innenfor en klynge på minst 30 medlemmer og representerer denne klyngen i eksterne relasjoner.

En bedriftsmiljøinstitusjon er definert som en enhet som arbeider for økonomisk utvikling eller innovasjon, som har minst 30 medlemmer og organiserer og animerer utviklingen av interaksjoner, forbindelser og internasjonalt samarbeid mellom disse medlemmene i en eller flere relaterte og støttende sektorer av økonomien og representerer disse medlemmene i eksterne relasjoner ved å opptre på non-profit eller non-profit basis eller ved å allokere overskudd til lovbestemte formål.

Utlysningen av forslag varer fra 22. mars til 19. april 2023.

Detaljert informasjon om reisestipendkonkurransen er tilgjengelig på PARP-nettstedet.

Utlysningen om støtte til partnerskapsbygging er finansiert av Det bilaterale samarbeidsfondet under den norske finansieringsmekanismen 2014-2021 og EØS-finansieringsordningen 2014-2021.

EØS-og-Norge_tilskudd

cristiano mbappe

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg. Påkravde felt er merka *