Det norske formuesfondet tjente 131 milliarder i første halvår. EUR
Bstin i Norges sentralbank og Statens formuesfond. Foto av Victoria Klesty (Reuters/Scanpix).
Det oljerike Norges statsfond tjente 131 milliarder i første halvår. EUR, kunngjorde sentralbanken i Europa tirsdag.

Når det er sagt, representerte resultatene generert av veksten i finansmarkedene en gevinst på 10 % og bidro til å ta fondets verdi til 15 299 billioner dollar innen utgangen av april. Koruna (1.332 billioner euro).

De siste årene har fondet kompensert millionærer med nesten 1.637 billioner. Krona led tap i fjor på grunn av krigen i Ukraina og den globale økonomiske resesjonen.

Ifølge en rangering fra Sovereign Wealth Fund Institute (SWFI) er Norges formuesfond det største i verden, like foran to kinesiske fond.

Det norske statlige olje- og gasselskapets fond, som er finansiert over inntekter, skal finansiere fremtidige utgifter til den generøse velferdsstaten.

Hittil i år har det store fondet også nytt godt av svekkelsen av kronen, som har økt verdien av aktiva holdt i amerikanske dollar, euro og andre utenlandske valutaer.

I årets første måneder steg fondets verdi til totalt 2.870 billioner. kron.

Norges Bank skulle offentliggjøre halvårsresultatet tirsdag, men disse ble feilaktig offentliggjort i media sent tirsdag.


Det er forbudt å reprodusere informasjonen til BNS nyhetsbyrå i offentlige informasjonsmedier og på internettsider uten samtykke fra UAB “BNS”.

Velg selskapene og temaene som interesserer deg og vi informerer deg i et personlig nyhetsbrev så snart de er omtalt i Business, Sodra, Registersenter etc. i alt