Helse i Norge – 2017: Kommentarrapport for OECDs sammenligning av helse i ulike land

«Health at a Glance» er en serie rapporter publisert av OECD hvert annet/2 år/halvårlig. Rapportene presenterer de siste sammenlignbare dataene om helsetilstanden til befolkningen og ytelsen til helsesystemene i OECD-landene. 2017-utgaven inneholder resultater fra 35 OECD-land, basert på siste tilgjengelige data fra 2015 og 2016.

Denne rapporten presenterer resultatene av det norske helsesystemet. Målet med rapporten er å gjøre informasjon mer tilgjengelig for et bredere publikum og bidra til å utdype debatten om helsevesenets kvalitet og ressurser. OECD-landene varierer når det gjelder befolkningssammensetning, finansiering og organisering av helsetjenester, og ulike måter å registrere og rapportere data på. Vi har derfor valgt å belyse problemstillinger knyttet til datakvalitet og sammenlignbarhet der dette er spesielt relevant.

Årets rapport bekrefter det generelle inntrykket av tidligere rapporter: Helsetilstanden i Norge er god med høy forventet levealder, god helse og lav dødelighet etter akutte sykdommer som hjerteinfarkt og hjerneslag. Befolkningens livsstilsvalg er generelt gode, sammenlignet med OECD-gjennomsnittet, med lavere forbruk av tobakk og alkohol og høyere forbruk av frukt. Leger i Norge, Sverige og Danmark er blant dem som forskriver minst bredspektret antibiotika, noe som bidrar til å redusere fremveksten av antibiotikaresistente bakterier.

I løpet av denne tiden er forekomsten av kreft høy. For mange kreftformer, som akutt leukemi hos barn og brystkreft, er Norge blant landene med høyest andel overlevende fem år etter diagnosen. Samtidig er dødeligheten av tarmkreft høyere enn i de fleste OECD-land. Pasienter med alvorlige psykiatriske diagnoser har også betydelig høyere dødelighet enn resten av befolkningen og tilsvarende pasienter i andre OECD-land.

Helsekostnadene i Norge er høye. Norge er også det landet med høyest andel av helseutgiftene til primæromsorg og sosialhjelp, tett fulgt av de andre nordiske landene. Samtidig er det færre eldreomsorgsplasser i Norge enn i andre nordiske land og OECD-gjennomsnittet. Forbruket av primærhelsetjenester i Norge er høyt når man tar i betraktning antall legebesøk i forhold til befolkningen, og befolkningen oppsøker lege oftere enn i andre land. Samtidig uttrykker norske pasienter oftere misnøye når det gjelder å kommunisere med lege.

Norge er blant OECD-landene med høyest antall leger og sykepleiere i befolkningen og antall konsultasjoner per lege er lavt. Det høyere antallet leger kan være en av grunnene til at leger konsulterer mindre enn i andre land. Dette kan også være knyttet til måten tjenestene er organisert på i Norge og at norske fastleger kan utføre flere oppgaver som vanligvis løses av annet helsepersonell i andre land.

lyon

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg. Påkravde felt er merka *