Industri i Norge birel gteljo 0,2 %
Foto Judita Grigelyts (V).
Industriproduksjonen i Norge, som falt kraftig i mai, er fortsatt i ferd med å hente seg inn, viser offisielle data fra Statistisk sentralbyrå mandag.

I april økte den sesongjusterte industriproduksjonen med 0,2 % sammenlignet med mai, til tross for et fall på 3,4 % en måned tidligere, melder portalen RTT News.

Produksjonen i segmentet Gruve og relaterte tjenester falt 0,1 % for måneden, mens produksjonen i segmentet Gruvedrift falt 4,6 %.

Produksjonen i industrien var i det hele tatt uendret, til tross for at sektoren hadde en økning på 1,4 % en måned tidligere.

Sammenlignet med samme måned i fjor falt den totale industriproduksjonen i Norge med 11 %, og årsnedgangen var nesten den samme som forrige måned, da den var 11,1 %.

Produksjonen i industrien alene økte imidlertid med 1,4 % i løpet av året.


Det er forbudt å reprodusere informasjonen til BNS nyhetsbyrå i offentlige informasjonsmedier og på internettsider uten samtykke fra UAB “BNS”.

Velg selskapene og temaene som interesserer deg og vi informerer deg i et personlig nyhetsbrev så snart de er omtalt i Business, Sodra, Registersenter etc. i alt