Norge avholder kommunevalg i dag

Norge holder lokalvalg i dag, men stemmegivningen der startet for lenge siden, melder en journalist fra «Å fokusere». Kommune- og regionråd velges. Det er ingen egen stemmeseddel til ordførervalget.

Valgdagen i landet er satt til 11. september 2023. I mange kommuner var det imidlertid mulig å stemme i går, 10. september. I løpet av disse to dagene skal avstemningen foretas i kommunen der velgerne var registrert 30. juni i år.

Nordmenn har også rett til sen og tidlig stemmegivning, hvis de er opptatt på valgdagen. Adresser og åpningstider for kontorer for denne typen stemmegivning er angitt. De er vanligvis plassert i lokalsamfunn.

Fra 3. juli til 9. august de kunne stemme foran skjema i hver kommune. Noen kommuner tilbyr tidligstemmegivning i kommunal arbeidstid, mens andre krever avtale.

Velgeren må på forhånd kontakte kommunen han ønsker å stemme for å få mer informasjon.

Det foreløpige avstemningen finner sted i hver kommune i 10. august til 8. septemberavsluttes tre dager før valget.

Valgloven sier at tidligstemmegivning kan finne sted til siste fredag ​​før valgdagen, men guvernøren kan bestemme at den må avsluttes tidligere.

Akkurat som her har nordmenn rett til å stemme med fortrinn, fordi de kan nominere ikke én, men flere kandidater. De kan stemme personlig på så mange kandidater de vil.

Stemme hjemme og på institusjoner er også mulig.

Syke eller funksjonshemmede velgere kan be om å få stemme hjemme, mens de som bor i helse- og omsorgsanlegg kan forhåndsstemme på anlegget.

Velgere som ikke kan stemme i et valglokale på grunn av sykdom eller funksjonshemming, må kontakte kommunen for å stemme hjemme eller andre steder.

Ved henvendelse til kommunen skal de angi grunnen til at de ønsker å benytte seg av denne muligheten. Det er imidlertid ingen dokumentasjonskrav. Alt de trenger å gjøre er å ringe deg og muntlig forklare deg hvorfor de vil at du skal stemme hjemmefra.

Har de spørsmål om stemmegivning, er det valgfunksjonærer på alle valglokaler som kan hjelpe innbyggerne.

Når de stemmer, forklarer valgmannen for dem hvordan det skjer. Valgfunksjonæren kan også svare på eller tilrettelegge for spørsmål som rettes til ham eller henne.

Dersom bistand er nødvendig for gjennomføringen av avstemningen, kan valgfunksjonæren eller en person valgt av velgeren yte bistand uten begrensning.

Valgfunksjonærer og valgassistenter har taushetsplikt dersom de har noen formening om hva og hvem en velger ønsker å stemme på.

Alle stemmeberettigede får på forhånd valgkort fra kommunen, hvor de blir påminnet om valget og hvor det er redegjort for stemmereglene.

Alle partier som deltar i valg gir offentlig detaljert informasjon til velgerne om årsakene som de kjemper for slik at valget blir informert. Lokale årsaker er ulike for hver kommune og med ulike prioriteringer.

Det er ikke mulig å annullere avstemningen. Dersom du forhåndsstemmer, vil du ikke kunne stemme igjen, selv på valgdagen.

En viktig regel er at den som nekter å stemme i ettertid ikke kan kreve sosiale ytelser.

En rekke stiftelser i Norge er statlig finansiert i forkant av valg for å øke bevisstheten blant landets innvandrere som også har fått stemmerett.

lyon

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg. Påkravde felt er merka *