Norge donerer deler av sine enorme olje- og gassoverskudd til Ukraina

bilde. Klut