Norge styrker beskyttelsen av sin landgrense mot Russland

Foto Soldatnytt, Oslo, Norge GSV, CC BY 2.0