Norges økonomi har stoppet opp for fjerde år på rad


Publisert: 22.08.2023 16:45

Ints Kalnins (Reuters/Scanpix) bilde.
Norges bruttonasjonalprodukt (BNP) holdt seg uendret i årets andre kvartal sammenlignet med forrige tremånedersperiode, opplyste det nasjonale statistikkkontoret tirsdag basert på foreløpige data.

I årets første kvartal vokste økonomien med 0,3 %.

I følge rapporten ble veksten drevet av sektorene olje, vanntransport og offentlig administrasjon.

Privathusholdningenes forbruk økte med 0,6 % og bedriftsinvesteringene med 0,2 %.

Eksporten økte med 1,4 % og importen med 1,7 %.

Det norske fastlandet alene genererte samme BNP i april Birel som i forrige periode.


Det er forbudt å reprodusere informasjonen til BNS nyhetsbyrå i offentlige informasjonsmedier og på internettsider uten samtykke fra UAB “BNS”.

Velg selskapene og temaene som interesserer deg og vi informerer deg i et personlig nyhetsbrev så snart de er omtalt i Business, Sodra, Registersenter etc. i alt