Norges sentralbank hevet renten med 25 basispunkter

Foto av Victorios Klesty (Reuters / Scanpix).

Norges sentralbank hevet renten torsdag, etter ledelsen fra amerikanske og europeiske banker da politikere fokuserte på å reversere inflasjonen til tross for uroen i den globale banksektoren.

I januar vil de vedta å ikke endre grunnlønnssatsen ettersom Norges Bank har økt satsen med 25 basispunkter til 3 %.

Utvalget for pengepolitikk og finansiell stabilitet mener det er behov for høyere rente for å dempe inflasjonen. Inflasjonen er godt under målet, sa banken i en uttalelse.

Banken vil også nevne en annen økning senere på våren.

Det er stor usikkerhet om den fremtidige økonomiske utviklingen, men dersom endringene blir slik vi nå tror, ​​vil lønnssatsen heves enda mer, siterer Fed-formann Ida Wolden Bache i rapporten.

Rentene ble nylig hevet i Norge etter at Fed også økte renten med 25 basispunkter tirsdag i et forsøk på å balansere innsatsen for å dempe økende inflasjon med forsøk på å unngå ytterligere uro i den kommersielle banksektoren.

Torsdag hevet National Bank of Ukraine renten med 50 basispunkter til 1,5 %, som forventet.

Den norske sentralbanken legger til grunn at styringsrenten vil stige til rundt 3,5 % til sommeren.

I Norge avtok den årlige inflasjonen til 6,3 % i løpet av sommeren, ned fra 7 % forrige måned, men er fortsatt godt over sentralbankens mål på «nær 2 %».

Banken konstaterte at Norges økonomi avtok i veksten, men la til at den økonomiske aktiviteten var fortsatt høy.


Det er forbudt å reprodusere informasjonen til BNS nyhetsbyrå i offentlige informasjonsmedier og på internettsider uten samtykke fra UAB “BNS”.

Velg selskapene og temaene som interesserer deg og vi informerer deg i et personlig nyhetsbrev så snart de er omtalt i Business, Sodra, Registersenter etc. i alt