Selv om elbiler er på vei oppover i Norge, reduseres ikke oljeforbruket

Den norske regjeringen bevilger rundt 1,8 milliarder amerikanske dollar årlig for å fremme elektrisk mobilitet i landet, noe som tilsvarer rundt 38 milliarder kroner. Takket være disse insentivene er for eksempel noen elektriske Tesla-modeller priset konkurransedyktig med konvensjonelle biler. Det totale norske oljeforbruket har imidlertid ikke sunket nevneverdig de siste årene.

– I Norge har salget av nye elbiler økt fra tre prosent i 2012 til nesten 80 prosent i 2022, sier generalsekretæren i Norsk Elbilforening i et intervju med Bloomberg.

Etter flere år med finansiering er om lag en femtedel av Norges bilpark elektrisk drevet. Dette gjenspeiles i drivstofforbruket, som har falt med 37 prosent i Norge siden 2012.

Det er imidlertid ikke så lett å bli kvitt petroleumsprodukter for andre transportformer. Dette gjelder for eksempel lastebiler som det ennå ikke har skjedd en vesentlig overgang til elektrisk kjøring på grunn av teknologiske hull. Selv i Norge går disse bilene fortsatt hovedsakelig på diesel, noe direktør i Vegforbundet, Øyvind Solberg Thorsen, bekreftet i et intervju med Bloomberg.

Diesel kan ikke erstattes

Statistikk viser at norsk dieselforbruk i år kun er 10 prosent lavere enn i 2015, da det toppet seg. Dessuten viser ikke tilgjengelige tidsserier at trenden ikke også peker tydelig nedover. Etter 2020 begynte etterspørselen etter diesel igjen å øke, også takket være flytransport.

«Hvis du vil ha en lastebil eller annet tungt maskineri, trenger du diesel,» sa Bjarne Schieldrop, senioranalytiker i SEB AB, til Bloomberg.

Ifølge Bloomberg-beregninger har oljeforbruket per nordmann falt med rundt en fjerdedel siden 2002. Dette forbruket er imidlertid fortsatt betydelig høyere enn hos naboene, som klarer å redusere forbruket selv uten at elbiler blir så utbredt.

Analytiker Schieldrop mener Norge er et meget velstående land med en befolkning som har vokst jevnt siden 2008, rundt 1 prosent i året. Akkumulert formue og høye inntekter gjør at forbrukerne kan bruke mer, og høyt dieselforbruk spiller også inn i hendene på utviklet shipping og andre industrier som bruker petroleumsprodukter på daglig basis.

Andre stater henger etter

De fleste land i verden har ikke råd til å gå bort fra forbrenningsmotorer så raskt. Det internasjonale energibyrået uttaler imidlertid at andre land rundt om i verden prøver å ta en tilnærming som Norge, men er mer begrenset på grunn av de økonomiske ressursene som er tilgjengelige.

Analytikere fra Det internasjonale energibyrået antar likevel at etterspørselen etter elbiler vil øke gradvis. Samtidig forventer de en tenkt topp i oljeetterspørselen som de tror kan inntreffe før slutten av dette tiåret.

Den norske erfaringen tilsier at elbiler ikke er et universalmiddel for å redusere CO2-utslipp, men de kan likevel ha innvirkning på forbruket av fossilt drivstoff. Bloomberg rapporterer at elektriske kjøretøy allerede har bidratt til å redusere den globale oljeetterspørselen med rundt 1,5 millioner fat per dag, eller omtrent 1,5 prosent av det totale forbruket.

«Olje kom ut fra en uovertruffen sterk posisjon. Plutselig må de kjempe med vind, sol, kjernekraft, vann eller andre energikilder,» la Bjarne Schieldrop til for Bloomberg.

roy

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg. Påkravde felt er merka *