Det er også lusebefengt fisk på norske oppdrettsanlegg

Det som ble registrert i oppdrettsanleggene til en av Norges største fiskeprodusenter, SalMar, kan indirekte knyttes til Litauen.

Jeg påla maksimumsstraffen

Mattilsynet har inspisert flere oppdrettsanlegg langs Trøndelagskysten. Disse anleggene i Midt-Norge nord for Kristiansund tilhører SalMar, det nest største lakseoppdrettsselskapet i verden.

Tallrike døde og sårede, alvorlig syke laks ble funnet i merdene til denne oppdretterens oppdrettsanlegg. Mattilsynet har offentliggjort bilder av den skadde fisken.

Mattilsynet ga SalMar-selskapet en bot på 1,7 millioner for feilaktig oppdrett og stell. Norske kroner (ca. 146.000 euro). Dette er det maksimale beløpet som kan tildeles av denne tjenesten. Inntektene fra lakseoppdrett i Norge er så høye at selv den høyeste boten for oppdrettere kan være en dråpe i havet.

Inspeksjonen er utført av Mattilsynet sammen med Kystvakten. Inspeksjonen foregikk samtidig i mange oppdrettsanlegg langs Trondelagskysten, så oppdrettere varslet ikke hverandre om det pågående tilsynet.

Skrekken: Såret fisk funnet av inspektører dukker opp når de er syke eller lus vaskes av i varmt vann. Foto fra Mattilsynet.

De vasket av lusene

Det er funnet uregelmessigheter av et eller annet slag i mange norske oppdrettsanlegg, men omfanget av SalMar var sjokkerende. Norske inspektører innrømmet at de aldri hadde sett så mange syke fisker på SalMar-anlegg.

John Falch, avdelingsleder i Mattilsynet, som ledet tilsynet, sa at den skadde laksen som ble funnet i oppdrettsanleggene var infisert med lus. Teknologien består i å vaske lusene av fisken med varmt vann. Det brenner huden deres og forårsaker sår. Sår på huden til fisk kan også være forårsaket av ulike sykdommer.

Den siste tiden har salget av laksefisk i Litauen gått ned eller nesten forsvunnet i minst to til tre uker.

Selv om fisken ikke var syk og sårene ble forårsaket av det varme vannet som ble brukt til å vaske av lusene, er de farlige. På grunn av den skadede huden slipper fisken kroppsvæsker fra sårene, og noen av dem dør.

D. Falch vitnet om at oppdrett av såret fisk i havbruk også var en umenneskelig handling. Marine gårder er bygget i et naturlig miljø med høy saltholdighet i vannet. Saltvann brenner fiskens skadde hud og de føler smerte.

Skadet, svekket eller åpenbart syk fisk i oppdrettsanlegg skal destrueres. Dette blir ofte oversett av oppdrettere. De prøver å selge den sårede oppdrettsfisken som råstoff til produsenter av ulike lakseprodukter eller preparater.

Sporene førte også til Litauen

SalMars oppdrettere sa at de allerede hadde planlagt å avlive den syke fisken som ble funnet på gården deres. Hvorfor dette ikke ble gjort offentlig er ikke forklart.

På grunn av dårlig fiskeoppdrett i norske oppdrettsanlegg ble interessen til de norske statlige kontrollmyndighetene vakt. Basert på tilsynsmateriale fra Mattilsynet og andre data vil det utarbeides en detaljert rapport om prestasjonene til norsk havbruksnæring.

Det er mulig at en betydelig del av laksefisken som ble oppdrettet på norske oppdrettsanlegg kom inn i Litauen og ble distribuert gjennom handelsnettverk.

Det er ingen tilfeldighet at laksefisk av og til var tilgjengelig i litauiske detaljhandelskjeder i tilstrekkelig store mengder, til og med opptil 50 %. Rabatter.

Og en annen tilfeldighet er det faktum at salget av laksefisk i Litauen har gått ned eller nesten forsvunnet i minst to til tre uker. Det kan antas at dette kan ha vært sammenfallende med de bruddene Mattilsynet har funnet i oppdrettsanlegg her i landet.

Noen av litauerne som jobbet i disse anleggene kunne også lide under de alvorlige bruddene på fiskeoppdrett i oppdrettsanleggene til «SalMar»-anleggene. Et betydelig antall av våre landsmenn drar til Norge for å jobbe i fiskeforedlingsanlegg og oppdrettsanlegg, hvor de tjener mye penger på størrelse med Litauen.

tim

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg. Påkravde felt er merka *