Næringslivsgrupper ber utenriksdepartementet starte diskusjoner om verneplikt for kvinner

Ineta Rizgel, daglig leder i den litauiske næringsforeningen. Foto av Vladimir Ivanovs (V).

Den litauiske næringsforeningen og Lydian Association vil henvende seg til departementet for nasjonal sikkerhet (KAM) for å starte diskusjoner om rekruttering av kvinner til tvangsarbeid.

Etterspørselen etter produkter er økende og den demografiske utviklingen er ikke på vår side. Pressemeldingen siterer direktøren for den litauiske næringsforeningen, Ineta Rizgel, for å si: «Vi anser tvangsarbeid av kvinner som en uunngåelig løsning, og jo raskere vi begynner å diskutere dette problemet, jo raskere vil vi finne en løsning.» positivt resultat i dette området.»

Noen vedtak om rekruttering av kvinner til militærtjeneste vil etter hennes oppfatning kunne iverksettes umiddelbart, for eksempel når det gjelder rekruttering av kvinner etter de yrker som kreves for militæret.

Det er tusenvis av høyt kvalifiserte spesialister i Litauen som i betydelig grad kan supplere hærens arsenal, men i utkastet til BNS-reformen er det fortsatt en utdatert bestemmelse som går ut på at kun jordmødre eller sykepleiere inviteres til tjeneste i unntakstilfeller. I sammenheng med dagens arbeidsmarked er dette spesielt viktig, sier I. Rizgel.

De nevnte næringsforeningene etterlyser at erfaringer fra andre land i regionen tas med i betraktningen og at verneplikten blir klimanøytral.

Slike modeller for verneplikt har ifølge ham eksistert i Norge lenge, i Norge siden 2015 og i Sverige siden 2017.

Oljesikkerhet er uten unntak en relevant sak som både menn og kvinner må ha rett til å bidra til, understreket Laura Blaeviit, administrerende direktør i Lydian Association.

Etter hennes mening er dagens kjønnsulikhet i militærtjeneste et overlevelsesbegrep.

Vi forstår at et slikt vedtak ikke krever endring, riktig forberedelse krever både tid og ressurser. Vi mener imidlertid at dette steget er nødvendig for vår oljesikkerhet og fremtidige velferd, og inviterer derfor til åpne og omfattende diskusjoner om denne saken til å starte nå, sa L. Blaeviit.

Utenriksdepartementet registrerte i august lovutkast som skulle endre prosedyren for verneplikt av ungdom. Det er krav om at noen vernepliktige skal tvinges til å tjene i hæren i et halvt år i stedet for ni måneder, og at elever på videregående skole også skal fullføre tjenesten ved å delta i opplæringen av unge offiserer eller bli med i Kratos frivillige sikkerhetsstyrke for å kombinere det med studiene dine.

Ifølge prosjektet bør aldersgrensen for åpning fremskyndes til 1821 år.

Derfor, både i gjeldende regulering og reformprosjektet, er det kun menn som kan tilbys militærtjeneste, kvinner kan tjene i hæren av egen fri vilje.


Det er forbudt å reprodusere informasjonen til BNS nyhetsbyrå i offentlige informasjonsmedier og på internettsider uten samtykke fra UAB “BNS”.

Velg selskapene og temaene som interesserer deg og vi informerer deg i et personlig nyhetsbrev så snart de er omtalt i Business, Sodra, Registersenter, etc. i gamle.