Nordea spår beskjeden økonomisk vekst for Skandinavia både i år og neste år

Foto av Bob Strong (Reuers/Scanpix).

Eksperter fra Nordea, et av Skandinavias største finanskonsern, spår en moderat økonomisk vekst på 0,2 % i år og 0,3 % neste år for regionen, som inkluderer Finland, Sverige, Norge og Danmark.

Ifølge Helgs Pedersen, sjefanalytiker i Nordea, er de nordiske landene på forskjellige stadier av konjunktursyklusen, og arbeidsmarkedene viser bemerkelsesverdig motstandskraft. Det er imidlertid sannsynlig at de vil kjøle seg ned i nær fremtid, arbeidsledigheten vil stige og den økonomiske aktiviteten vil avta.

Undersøkelsen viser at dansk økonomi vokser overraskende og sysselsettingen har nådd rekordnivåer. På grunn av økte lånekostnader og nedgang i viktige eksportmarkeder er det imidlertid åpenbare tegn på en forestående nedgang, selv om denne sannsynligvis vil være relativt liten. Dansk økonomi forventes å vokse med 1,3 % i år og 1 % neste år.

Ifølge de siste estimatene fra Nordea vil ikke verdien av bruttonasjonalproduktet i sammenlignbare priser endres som følge av finsk økonomi verken i år eller de neste årene. Utsiktene for oljeindustrien er vanskelige til tross for et godt første halvår, drevet av vekst i tjenestesektoren. På grunn av nedgangen i boligmarkedet avtar imidlertid boligbyggingen og fallende global etterspørsel skader produksjonssektoren.

Ifølge Nordea er norsk økonomi i bedring fordi husholdningene begynner å merke effekten av renteoppgangen og derfor har begynt å justere og øke prisene. Grunnlønnen er spådd å nå 4,25 % i løpet av en måned, men 12-måneders inflasjon vil neppe falle til 2 %-målsgrensen de neste årene.

Landets økonomi har de dårligste prognosene: en nedgang på 1 % i år og 0,2 % neste år. Dette understreker at restriktiv pengepolitikk har en negativ innvirkning på innenlandsk etterspørsel og eksportorienterte næringer. Det er ventet at Riksbanken vil begynne å lempe pengepolitikken de neste årene, og dermed i det minste noe lette situasjonen til husholdninger og bedrifter i vanskeligheter.


Det er forbudt å reprodusere informasjonen til BNS nyhetsbyrå i offentlige informasjonsmedier og på internettsider uten samtykke fra UAB “BNS”.

Velg selskapene og temaene som interesserer deg og vi informerer deg i et personlig nyhetsbrev så snart de er omtalt i Business, Sodra, Registersenter, etc. i gamle.