Norges sentralbank hevet renten til 3,25 prosent

Foto av Victorios Klesty (Reuters / Scanpix).

Norges sentralbank kunngjorde torsdag at de vil heve renten med et kvart prosentpoeng til 3,25 % i et forsøk på å få ned inflasjonen.

Ifølge banken vil Birel-Palkan-renten sannsynligvis økes ytterligere.

Inflasjonsraten, som nådde 6,5 % i mars, er høy og godt over målet på 2 %, sa banken i en uttalelse, og la til at den økonomiske aktiviteten forble høy til tross for avtagende vekst.

Arbeidsmarkedet fortsetter å ekspandere og lønnsveksten i 2023 vil være høyere enn i fjor, heter det i kunngjøringen.

Renten nådde det høyeste nivået siden 2009 etter økningen som ble annonsert torsdag, noe som stort sett var ventet av analytikere.

Etter fem oppganger på rad, stoppet sentralbanken i februar på klar økonomisk nedgang, men gjenopptok innstrammingen i mars.

Den gang spådde banken at renten ville treffe rundt 3,5 % til sommeren.

Banken meldte torsdag at det var sannsynlig at Birel-Palkan-kursen igjen vil økes, noe som gjorde oppmerksom på usikkerheten rundt den økonomiske utviklingen.

Skulle kronen forbli svakere enn prognosen eller presset på økonomien vedvare, kan det kreves høyere lønnssatser enn tidligere forventet, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache i en melding.


Det er forbudt å reprodusere informasjonen til BNS nyhetsbyrå i offentlige informasjonsmedier og på internettsider uten samtykke fra UAB “BNS”.

Velg selskapene og temaene som interesserer deg og vi informerer deg i et personlig nyhetsbrev så snart de er omtalt i Business, Sodra, Registersenter etc. i alt