V. milyt-Nielsen: Nå er den beste tiden for å styrke regionens sikkerhet

Viktorija milyt-Nielsen, talskvinne for Seimas. Foto Judita Grigelyts (V).

Stilt overfor de største sikkerhetsutfordringene siden slutten av andre verdenskrig er det viktig for de nordlige og baltiske statene (NB8) å styrke samarbeidet, sier Seimas talskvinne Viktorija milyt-Nielsen, som besøker Stockholm torsdag.

Jo sterkere økonomisk utvikling, politisk samarbeid, felles forsvar og sosiale relasjoner, jo mer konkurransedyktig og sikker vil Nord- og Østersjøregionen være, og jo mer velstående vil hver av delene være. Jeg tror at med Finlands inntreden i NATO vil samarbeidet vårt snart få et klarere aspekt av sikkerhetspolitikk og forsvar. «Jeg tror at dette landet vil bidra spesielt til å styrke sikkerheten til de baltiske statene og dermed hele alliansens østflanke», sa hun sammen med presidentene for parlamentene i Danmark, Estland, Island, Latvia, Norge, Finland og Sverige.

– På møtet ba jeg kollegene mine om å sette ny fart i NB8-samarbeidet, sa V. milyt-Nielsen.

Felles nye initiativ og prosjekter rettet mot parlamentarisk virksomhet både internt og internasjonalt vil tjene et tettere samarbeid mellom NB8-parlamentene, ifølge Seimas talsmenn.

Etter hennes mening er det også fornuftig å styrke den felles stemmen til NB8-parlamentet, noe som ville vært enestående for andre internasjonale formater.

Ifølge lederen kan dette være felles krav eller standpunkter fra NB8, gjensidig støtte til vedtak eller stortingskrav, og koordinert parlamentarisk virksomhet ved viktige internasjonale arrangementer.

Og selvfølgelig, av hensyn til vår regions og verdens sikkerhet, må NB8-landene fortsette å støtte Ukrainas ambisjoner om EU- og NATO-medlemskap på ulike måter, sa V. milyt-Nielsen.

NB8 er et uformelt samarbeidsformat mellom fem og tre baltiske stater. mens aktivitetene koordineres av Latvia.


Det er forbudt å reprodusere informasjonen til BNS nyhetsbyrå i offentlige informasjonsmedier og på internettsider uten samtykke fra UAB “BNS”.

Velg selskapene og temaene som interesserer deg og vi informerer deg i et personlig nyhetsbrev så snart de er omtalt i Business, Sodra, Registersenter etc. i alt